Werkgevers

Beheers uw verzuimkosten

De overheid heeft de verantwoording voor het verzuim bij de werkgevers neergelegd. De Wet Verbeterde Poortwachter (WVP), met de voortdurend veranderende voorschriften en formulieren, zorgt voor veel extra werk voor de werkgever.

Een fout kan bovendien erg duur uitpakken, zoals de inmiddels beruchte verlengde loondoorbetalingsverplichting.

Bevorder uw continuïteit

Het is belangrijk een adequaat verzuimbeleid te hanteren. Niet alleen om de variabele kosten van verzuim beheersbaar te maken, maar ook om de continuïteit van uw productie te waarborgen.

MatchForce kan een adviserende en begeleidende rol vervullen bij de ontwikkeling van uw verzuimbeleid. Aspecten zoals verzuimpreventie, verzuimbegeleiding, voortgangsbewaking en re-integratie eerste en tweede spoor komen hierbij aan bod.

Ook op specifieke onderdelen van bovenstaande aspecten kunnen wij de helderheid verschaffen die u zoekt.

Daarnaast beschikt MatchForce over ruime ervaring in:

  • Het in beweging krijgen van vastgelopen verzuimtrajecten.
  • Het adequaat terugdringen van veelvuldig kort verzuim.
  • Het coachen van werkgevers en leidinggevenden bij verzuimtrajecten.

Participatiewet

De overheid maakt werkgevers verantwoordelijk voor de (her)intreding van kandidaten uit de doelgroep voor de Participatiewet. MatchForce kan u helpen een verantwoorde keuze te maken voor kandidaten uit deze doelgroep en ondersteuning bieden in het vaststellen van geschikte werkzaamheden. Hieronder valt begeleiding van nieuwe werknemers door een jobcoach.