Verzuimbegeleiding

Heeft u te maken met te hoog frequent kort verzuim, een complex of langdurig verzuimdossier? Zit een verzuimtraject muurvast, dreigt een loonsanctie, of raakt u door alle regels het spoor bijster?

De medewerkers van MatchForce hebben kennis van zaken. Met een frisse blik van buitenaf dragen zij bij aan een adequate oplossing. Het impact van hoog verzuim werkt door in uw variabele loonkosten, de continuïteit in uw onderneming en de werkdruk van de werknemers. Het adequaat terugdringen van verzuim levert dus voor werkgever en werknemer een win-win situatie op. Met dit uitgangspunt in gedachte zal het bestaande verzuimpatroon moeten verdwijnen. Dit vraagt van u, of uw leidinggevende(n), om een andere aanpak. MatchForce biedt middels gerichte, kortdurende coaching van de direct leidinggevende(n) en/of het teamlid, het inzicht en de handvatten om het gewenste resultaat te bereiken.

Contact opnemen met Matchforce

Voor vragen of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen.