Sociale activering

Een traject sociale activering wordt door UWV of een gemeente ingezet voor mensen zonder werk of zinvolle dagbesteding die, door sociale problemen, belemmeringen hebben om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Algemeen doel van sociale activering is het vinden van passend vrijwilligerswerk, een stageplek, of een werkervaringsplaats. Na een succesvolle sociale activering volgt doorgaans een re-integratietraject waarin het vinden van betaalde arbeid het doel is.

De algemene aanpak om dit doel te bereiken is:

  • Inventarisatie van de problemen en belemmeringen (bijvoorbeeld op het gebied van psychische en/of fysieke klachten, huisvesting, financiën, verslaving, kinderopvang).
  • Hulp en oplossingen bieden voor de belemmeringen die het doen van vrijwilligerswerk in de weg staan.
  • Het benoemen van de wensen en mogelijkheden van de klant met betrekking tot vrijwilligerswerk.
  • Het zoeken naar vrijwilligerswerk, snuffelstage, of werkervaringsplaats.

Let wel: ieder traject is maatwerk en de invulling afhankelijk van de problematiek van de klant.

Contact opnemen met Matchforce

Voor vragen of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Frouke van Rijn.

Frouke van Rijn

Frouke van Rijn

Senior Jobcoach