Re-integratie op maat

Ondersteuning nodig bij re-integratie?

Wanneer een van jullie werknemers langdurig ziek is, is dat erg vervelend, voor jullie als werkgever maar ook voor de werknemer. Bij MatchForce weten we dat het vinden van passend werk na ziekteverzuim of een arbeidsongeschiktheidsverklaring een uitdaging kan zijn. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om weer aan de slag te gaan.

 

Welke re-integratiemogelijkheden zijn er?

1. Re-integratie eerste spoor

Bij re-integratie eerste spoor ligt de focus op terugkeer naar de eigen werkgever. Samen met de werkgever en de werknemer bekijken we wat er nodig is om dit te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld een aanpassing van werkzaamheden, werktijden of de werkomgeving zijn. Het doel is om de werknemer weer duurzaam aan het werk te krijgen bij jullie eigen onderneming.

 

2. Re-integratie tweede spoor

Bij re-integratie tweede spoor wordt er gekeken naar werk “buiten de deur”. Samen met de werknemer zoeken we naar passende vacatures en helpen we bij het sollicitatieproces. Dit kan bijvoorbeeld door middel van trainingen, workshops en individuele coaching. Het doel is om de werknemer weer duurzaam aan het werk te krijgen in een andere functie bij een nieuwe werkgever.

 

3. Re-integratie derde spoor

Derde spoor re-integratie wordt ingezet als jullie eigenrisicodrager zijn voor de WGA. De WGA-uitkering van de werknemer wordt doorbelast aan de werkgever en jullie zijn ook verantwoordelijk voor de re-integratie. Zodra er arbeidsmogelijkheden zijn, is het voor jullie en de werknemer financieel en maatschappelijk aantrekkelijk om de restverdiencapaciteit van de werknemer te benutten. Het doel van een 3e spoor of WGA traject is passend werk vinden en daarmee hogere inkomsten voor de werknemer en schadelastbeperking voor de werkgever.

 

Wij ontlasten jullie graag

Bij MatchForce bieden we ondersteuning bij alle vormen van re-integratie, zodat werknemers weer met plezier aan het werk kunnen en jullie als werkgever geholpen worden bij het terugdringen van verzuim en het realiseren van een gezonde en duurzame organisatie.

Kenmerkend voor de werkwijze van onze re-integratiecoaches is individueel maatwerk leveren op basis van opleiding, ervaring en functionele mogelijkheden. De werknemer wordt gedurende het hele traject begeleid door een vaste coach. Hij of zij stelt in nauw overleg met de werknemer het trajectplan op voor de te nemen stappen tot het bereiken van het beoogde doel van het traject.

Onze hierbij gehanteerde klant- en resultaatgerichte werkwijze wordt gewaardeerd door zowel werkgevers als werknemers.

Contact opnemen met MatchForce

Voor vragen of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je ons bereiken via email info@matchforce.nl of 06 – 24 57 37 35

Uiteraard is de kennismaking geheel vrijblijvend. We zien er naar uit.