Re-integratie

MatchForce verzorgt re-integratietrajecten in opdracht van UWV, gemeenten, werkgevers en particulieren. Kenmerkend voor onze werkwijze is individueel maatwerk op basis van opleiding, ervaring en functionele mogelijkheden. De kandidaat wordt gedurende het hele traject begeleid door een vaste coach. De re-integratiedeskundige stelt in nauw overleg met de kandidaat het trajectplan op voor de te nemen stappen tot werkhervatting. De hierbij gehanteerde klant- en resultaatgerichte werkwijze wordt gewaardeerd door zowel onze opdrachtgevers als kandidaten.

Hoewel ieder re-integratietraject individueel maatwerk is, onderscheidt MatchForce in hoofdlijnen dezelfde stappen die genomen moeten worden. De wijze waarop de te nemen stappen worden ingevuld is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de deelnemer.

Deze stappen zijn:

Kennismaking

Een kandidaat wordt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek uitgenodigd bij MatchForce op een van onze spreekuurlocaties of indien gewenst, bezoekt een medewerker van MatchForce de kandidaat thuis.

Intake

Eén of enkele gesprekken op een spreekuurlocatie of bij de kandidaat thuis waarbij de noodzakelijke gegevens worden verzameld om het trajectplan te kunnen schrijven.

Trajectplan

Het trajectplan wordt in nauw overleg met de deelnemer opgesteld waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de taakverdeling tussen de deelnemer en MatchForce.

Oriëntatie

In deze fase worden alle mogelijkheden om te hervatten in passend werk in kaart gebracht.

Inspanning

Zowel MatchForce als de deelnemer zoekt actief naar geschikte vacatures. Sollicitatiebrieven en cv worden per sollicitatie in onderling overleg opgesteld. Waar mogelijk neemt MatchForce, indien gewenst, vooraf contact op met een werkgever om de kansen voor onze deelnemer te vergroten.

Nazorg

MatchForce blijft, ook na plaatsing, de deelnemer begeleiden tot de maximale termijn van het re-integratietraject is verstreken om de duurzaamheid van de hervatting te bevorderen.

Contact opnemen met Matchforce

Voor vragen of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Frans Oostrum.

Frans Oostrum

Frans Oostrum

Directeur