Jobcoaching

De potentiële werknemers die onder de Participatiewet vallen, hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege een lichamelijke of psychische beperking. Ondersteuning op de werkvloer is vaak noodzakelijk.

Onze jobcoaches hebben veel ervaring in het begeleiden van medewerkers uit deze doelgroep.

Wat doet de jobcoach?

De jobcoach helpt werknemers bij het inwerken. In sommige situaties maakt onze jobcoach een persoonlijk trainingsprogramma om de werkzaamheden onder de knie te krijgen. De werknemer wordt begeleid op de werkvloer. De begeleiding varieert van intensief tot zeer licht, afhankelijk van de mogelijkheden van de medewerker.

In alle gevallen wordt de begeleiding geleidelijk afgebouwd, totdat de medewerker in staat is volledig zelfstandig te werken. Als het traject is afgesloten blijft de jobcoach beschikbaar ter ondersteuning.

Na afronding van het jobcoachtraject blijft onze jobcoach bereikbaar wanneer er problemen of knelpunten zijn.

Doel Jobcoaching

Het doel van Jobcoaching is dat de werknemer aan het eind van het traject het werk zelfstandig kan uitvoeren.

Duur van de begeleiding

Na toestemming van UWV helpt de jobcoach minimaal een half jaar met inwerken. Elk half jaar wordt opnieuw beoordeeld of de jobcoach nog nodig is. De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Het is de bedoeling dat u uw werk daarna zelfstandig kunt doen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de begeleiding door de jobcoach na 3 jaar verlengd worden.

Contact opnemen met Matchforce

Voor vragen of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen.