Jobcoaching voorkomt uitval

Werkt er iemand bij jullie waarmee het niet soepel loopt?

Een jobcoach biedt persoonlijke ondersteuning en begeleiding op de werkvloer wanneer iemand ingewerkt wordt of als dingen niet lekker lopen. Dat kan zijn in praktische zin bij werkzaamheden, maar ook in het omgaan met collega’s of de communicatie met de leidinggevende. Een jobcoach wil bereiken dat degene die wordt begeleid, zo gezond en soepel aan het werk kan blijven en de werkgever laten zien hoe jullie het beste kunnen samenwerken. We gaan er samen alles aan doen om uitval te voorkomen.

Hoelang de begeleiding duurt, is verschillend. Sommige klanten zijn gebaat bij een paar sessies en bij anderen lopen onze coaches langere tijd mee. Uiteraard geldt in alle gevallen dat de begeleiding geleidelijk wordt afgebouwd, totdat de werknemer in staat is volledig zelfstandig te werken en eventuele knelpunten zijn opgelost. 

Na afronding van het jobcoachtraject blijven onze coaches beschikbaar voor als er nog iets gebeurt waarbij ondersteuning gewenst is.

 

Wat kunnen onze jobcoaches voor jullie betekenen?

Denk jij dat jullie baat hebben bij de inzet van een jobcoach? Leg dan contact met ons, dan onderzoeken wij voor jullie hoe we de inzet en financiering het beste kunnen regelen.

Werknemers met een uitkering (WAO, WIA, WAZ of Wajong) hebben de mogelijkheid om via het UWV een jobcoach in te schakelen. Werknemers zonder uitkering, maar die wel een doelgroepverklaring hebben, kunnen terecht bij de gemeente waar ze wonen.

Daarnaast zijn er werkgevers die jobcoaching inschakelen en dit zelf bekostigen voor hun werknemers die dreigen uit te vallen of aanbieden vanuit het Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB).

 

Stel jouw vraag over jobcoaching aan MatchForce

Heb je vragen of wil je meer informatie over jobcoaching? Neem dan contact met ons op.