Arbeidsdeskundig Onderzoek

Bij uitval van een werknemer door ziekte is het van belang middels een arbeidsdeskundig onderzoek duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van de werknemer.

Wanneer de bedrijfsarts de beperkingen van de werknemer heeft vastgesteld kan de arbeidsdeskundige deze koppelen aan de mogelijkheden. Hierbij wordt gekeken naar de belasting in de functie en de belastbaarheid van de werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek omvat een werkplekonderzoek, een gesprek met de werkgever en een gesprek met de werknemer gevolgd door een rapportage.

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek zullen de volgende vragen worden beantwoord:

Kan de werknemer zijn/haar eigen werk uitvoeren?

Zo niet, is het eigen werk passend te maken?

Zo niet, kan de werknemer ander werk verrichten bij de eigen werkgever?

En als dit niet mogelijk is, zijn er dan mogelijkheden voor werk bij een andere werkgever? En kan de werknemer daar naartoe begeleid worden?

Het arbeidsdeskundig rapport zal worden besproken met werkgever en werknemer.

Wij doen dit onderzoek met respect voor alle betrokken partijen en hun meningen, gericht op het vinden van oplossingen voor ontstane problemen en situaties, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving.

Contact opnemen met Matchforce

Voor vragen of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Frans Oostrum.

Frans Oostrum

Frans Oostrum

Arbeidsdeskundige