Advies

U kunt bij de adviseurs van MatchForce terecht voor advies over actuele zaken zoals de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid waaronder transitievergoeding.

Participatiewet

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Dit biedt volop kansen voor werkgevers en werknemers. Een van die mogelijkheden is het recht op persoonlijke ondersteuning door een jobcoach. MatchForce helpt uw bedrijf bij het vinden en behouden van geschikte kandidaten.

Door MatchForce in het werving- en begeleidingsproces te betrekken, weet u zeker dat u een geschikte medewerker vindt, die vervolgens persoonlijk zal worden begeleid richting zelfstandigheid.

Wij informeren en adviseren werkgevers vrijblijvend over het in dienst nemen van werknemers die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet.

Transitievergoeding

De regering heeft met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 tevens de transitievergoeding bij gedwongen ontslag als onderdeel van deze wet gelanceerd. De transitievergoeding heeft als doel het vinden van een nieuwe baan voor de ontslagen werknemer te vereenvoudigen.

Ontslag en langer dan twee jaar in dienst geweest? Dan heeft de werknemer sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. Ook als de werknemer een tijdelijk contract heeft.

De werkgever betaalt de transitievergoeding als compensatie voor het ontslag en om de werknemer middelen te bieden om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van het maandsalaris en aantal dienstjaren. De werknemer mag zelf bepalen waaraan deze vergoeding wordt besteed. De transitievergoeding kan op verzoek van de werknemer in een keer worden uitbetaald maar dan betaalt de werknemer hier wel belasting over. Indien de werkgever een re-integratietraject voor de werknemer betaalt, hoeft de werknemer hier geen inkomstenbelasting over te betalen.

Contact opnemen met Matchforce

Voor vragen of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen.