Tag: Website

Welkom bij MatchForce

Sinds 1 april jl. is de nieuwe site van MatchForce online. De komende 2 weken wordt deze site nog verder geoptimaliseerd. Hierbij zal o.a. het menu worden uitgebreid met Kandidaten. Met behulp van dit menu worden kandidaten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken openbaar of geanonimiseerd onder de aandacht gebracht bij werkgevers en medewerkers […]