100.000 BANEN voor mensen met een arbeidsbeperking

MatchForce is sinds vandaag officieel vlootpartner van OP NAAR DE 100.000 BANEN.

100.000 BANEN

MatchForce draagt bij aan 100.000 banen met re-integratie, advies en begeleiding.

Re-integratie:

MatchForce heeft een missie: werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan gezonde, duurzame en passende arbeid. Wij streven deze doelstelling na vanuit de visie dat iedere werkzoekende die problemen ondervindt bij het vinden van betaald werk, ongeacht de aard van belemmering, recht heeft op extra ondersteuning om weer aan het werk te komen.

Advies:

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Dit biedt volop kansen voor werkgevers en werknemers. Een van die mogelijkheden is het recht op persoonlijke ondersteuning door een jobcoach. MatchForce helpt uw bedrijf bij het vinden en behouden van geschikte kandidaten.

Begeleiding werkgevers:

Door MatchForce in het wervings- en begeleidingsproces te betrekken, weet u zeker dat u een geschikte medewerker vindt, die vervolgens persoonlijk zal worden begeleid richting zelfstandigheid. Wij informeren en adviseren werkgevers vrijblijvend over het in dienst nemen van werknemers die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet.

Begeleiding werknemers:

De potentiële werknemers die onder de Participatiewet vallen, hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking. Ondersteuning op de werkvloer is vaak noodzakelijk.

Onze jobcoaches hebben veel ervaring in het begeleiden van medewerkers uit deze doelgroep.

Hebt u vragen?

Voor nadere informatie over re-integratie neemt u contact op met:
Frans Oostrum, arbeidsdeskundige. T 06 – 24 57 37 35    E frans@matchforce.nl

Vragen over begeleiding op de werkvloer stelt u aan:
Frouke van Rijn, senior jobcoach. T 06 – 20 50 78 88    E frouke@matchforce.nl

Overige vragen: E info@matchforce.nl